ΤΟΠΙΚΌ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Αναβολή των αριθ.19 & 20/10-11-2017 Συνεδριάσεων του Δ.Σ Τριφυλίας (Άρθρο 2  παρ.10  της 254/2011 ΑΔΣ (Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Σας  γνωρίζουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας (Άρθρο 2 παρ.10 της 254/2011 ΑΔΣ Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) οι προγραμματισμένες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας για την 10-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 και 20.30  για τις οποίες έχετε ενημερωθεί με τα αριθ.23487/06-11-2017 και 23489/06-11-2017 έγγραφά μας, αναβάλλονται  για την 15-11-2017ημέρα Τετάρτη  και κατά τις ίδιες ώρες.
Ο Λόγος αναβολής είναι αναγκαίος προκειμένου να υπάρξει πλήρη ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων  τόσο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και  για  τα εκτός της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να τεθούν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αριθ.23487/06-11-2017 και 23489/06-11-2017 έγγραφά μας (Προσκλήσεις).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
«19η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″ 
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 10η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00΄,για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:Αποτέλεσμα εικόνας για «Πράσινο Ταμείο»
 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο «Πράσινο Ταμείο» του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας».
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο «Πράσινο Ταμείο» του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών».
 3. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017(Έγκρ. της αριθ.262/2017 ΑΟΕ).
 4. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης προστίμων που επιβλήθηκαν με τις αριθ.76-78-80-81-84/2017 αποφάσεις Λιμενάρχη Πύλου(έγκρ.αριθ.259/2017 ΑΟΕ).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Θραυστών υλικών Λατομείου» ΔΕ Κυπαρισσίας 2017.
 6. Χορήγηση Ανανέωση Αδειών Πωλητών Λαικών Αγορών.
 7. Έγκριση  1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης  για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ».
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης   για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ’.
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΕΤΟΥ».
 10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».
 11. Έγκριση 2ουΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών».
 12. Επί αιτήσεως κ. Αργύρη Φωτεινής Περί αναγνωρίσεως οδού προ 1923.
«20η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,  έτους 2017″
Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 10η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30΄,για ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση και λήψη απόφασης , στο πιο κάτω  μοναδικό θέμα:
 1.  Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018.
Κλιμάκια γεωπόνων της ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας επισκέφτηκαν πληγείσες από την χαλαζόπτωση της 8ης Νοεμβρίου περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης.Τα Κλιμάκια γεωπόνων επισκέφτηκαν τις ΤΚ Άρι, Αριοχώρι, Ασπροπουλιά, Πλατύ, Αγ.Φλώρο, Αρφαρά, Πήδημα του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ.Νεοχώρι Αρ., Καρποφόρα,Αβραμιού, Λευκοχώρα, Ανδρούσα, Ελληνοεκκλησιά, Λάμπαινα,Αρσινόη του δήμου Μεσσήνης. Μετά την επίσκεψη διαπιστώθηκε ότι σε εκτεταμένες περιοχές των παραπάνω Κοινοτήτων υπάρχει ζημιά από την χαλαζόπτωση στον ελαιόκαρπο η οποία είναι κλιμακούμενη από ήπιας έως σοβαρότερης έντασης συμπτώματα. Σε εκπροσώπους φορέων των παραπάνω ΤΚ και σε πληγέντες παραγωγούς εδόθησαν οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό των ελαιοδέντρων που αφορά την προστασία τους από βακτηρίωση με ψεκασμούς με χαλκούχα και για τις ακολουθούμενες διαδικασίες ενόψει αποζημιώσεων.
ΤΗΝ προώθηση του τουριστικού προιόντος μέσα από συγκεκριμένες δράσεις με έμφαση την προστιθέμενη αξία ώστε η διαμονή να αποτελέσει εμπειρία για τον επισκέπτη, εκφράστηκε κατά την διάρκεια της ημερίδας με θέμα Προκλήσεις και προοπτικές για τον τουρισμό που διεξήχθη στην Κυπαρισσία, από την Ομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών καταλυμάτων Πελοποννήσου- Κυθήρων.
ΤΗΝ εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Θεόδωρος Οικονόμου καλωσορίζοντας το κοινό, λέγοντας ότι οι συνεργασίες με την ενότητα αποτελούν τα δομικά στοιχεία για την διαμόρφωση ενός ελκυστικού τουριστικού προορισμού, με βάση το μείγμα προωθητικών ενεργειών που θα εξασφαλίσουν εισροή επισκεπτών. kyparissialive
Από το kyparissianews.com, kyparissialive, 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με αφορμή κορυφαίο Πανευρωπαικό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο είναι πρωτοποριακό για τα παγκόσμια δεδομένα για την εφαρμογή γεωργίας ακρίβειας σε καθολικό επίπεδο μέσω αισθητήρων από την ελαιοκαλλιέργεια στο ελαιοτριβεί, πραγματοποιήθηκε στην Χώρα Μεσσηνίας, παρουσία εκπροσώπων 1 από τις 5 μεγάλες ομάδες της Ευρώπης στην φυτική παραγωγή, από την Αλμερία της Ισπανίας με τους Έλληνες εταίρους στο πρόγραμμα. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον κορυφαίο καθηγητή κ. Φουντά, η Διεύθυνση Αγροτικής οικονομίας με τον κ. Παρασκευόπουλο, η ομάδα παραγωγών Νηλέας και συνδράμει με τεχνολογική υποστήριξη η εταιρία που παρέχει την τεχνογνωσία για το πρόγραμμα. 
Η επίσκεψη ήταν καθοριστική για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί για 4 χρόνια στην Τριφυλία, όπου ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας καλωσόρισε την πανευρωπαική ομάδα επιστημόνων αναλύοντας τα δεδομένα της περιοχής, αλλά κυρίως την άρρηκτη σχέση του πρωτογενή τομέα με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΑΙΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΩΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ
Ο κ. Ραφαέλ εκπρόσωπος από την μεγαλύτερη εταιρία τεχνολογίας στην γεωργία ακριβείας, ως επικεφαλής των αποστολών Ισπανίας-Ελλάδας τόνισε ότι κύριος στόχος του πιλοτικού προγράμματος είναι η ιχνηλασιμότητα του προιόντος μέσω αισθητήρων ακριβείας από την συγκομιδή χωράφι μέχρι την έκθλιψη του ελαιολάδου πριν φτάσει στον καταναλωτή, με τοποθέτηση αισθητήρων στα ελαιοπερίβολα και ο το έδαφος, την άδρευση ακριβείας με μετερεολογικούς σταθμούς και μοντέλα πρόβλεψης που μας δίνουν μια συνολική εικόνα ώστε να πετύχουμε καλύτερο ποιοτικό προιόν για τον τελικό καταναλωτή. 
Η εκπρόσωπος των ερευνητικών κέντρων Τechnova κα Καρολίνα από περιοχές της Ανδαλουσίας, Αλμερίας μαζί με το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας συμμετέχει στο έργο για την εφαρμοσμένη γεωργική πρακτική με βέλτιστες μεθόδους στην παραγωγή, ενώ μίλησε για τις νέες τάσεις στην καλλιέργεια καθώς θα ακολουθήσει επίσκεψη της ελληνικής ομάδας τον Δεκέμβριο στην Ισπανία. 
Ο εκπρόσωπος του μεγαλύτερου παγκόσμιου συνεταιρισμού ελαιολάδου στην Ισπανία που αντιπροσωπεύει 75.000 παραγωγούς με συνολική έκταση αγγίζει τα 4 εκ. στρέμματα και συνολική παραγωγή 250.00 τόνους στην περιοχή, δήλωσε ικανοποιημένος από την συνάντηση καθώς όπως επισήμανε η συνεργασία θα ωφελήσει τις 2 χώρες στην εφαρμογή μεθόδων τεχνογνωσίας για το μέλλον του ελαιολάδου, καταλήγοντας ότι η γεωργία ακριβείας έχει μέλλον μέσα από αποτελεσματικές ερευνητικές εφαρμογές. 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ο κ. Σπύρος Φουντάς από το Γεωπονικό πανεπιστήμιο Αθηνών δήλωσε ικανοποιημένος από το πανευρωπαικό πρόγραμμα καθώς τα αποτελέσματα του 4ετούς προγράμματος θα ωφελήσουν όχι μόνο την Τριφυλία αλλά όλη την χώρα χάρη στην μοναδική αυτή συνεργασία.
Ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος από την ΔΑΟΚ Τριφυλίας δήλωσε ότι στα πλαίσια του πανευρωπαικού προγράμματος υπό την εποπτεία του μεγαλύτερου Ολλανδικού πανεπιστημίου του Βαλτερίγκεν όπου σε συνεργασία με ερευνητικά ευρωπαικά ιδρύματα και πολλά πανεπιστήμια αλλά και την συμβολή της Ελλάδας από το Γεωπονικό πανεπιστήμιο, την ΔΑΟΚ Τριφυλίας και τον Νηλέα με επικεφαλής τον καθηγητή Σπύρο Φουντά καθώς με την διασύνδεση των αισθητήρων, θα ασχοληθεί με την ιχνηλασιμότητα, ώστε μέσα από την διαδικασία αυτή να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των Ισπανών στο τομέα αυτό, κυρίως των ερευνητών από μεγάλα επιστημονικά και συνεταιριστικά κέντρα. Στόχος είναι η εφαρμογή νέων τεχνικών ώστε να αξιοποιήσουμε την διασύνδεση αισθητήρων στην άδρευση που καθίσταται επίκαιρο λόγω της κλιματικής αλλαγής, να δούμε την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων φυτοπροστασίας, ώστε να εφαρμόσουμε όλα τα δεδομένα στη περιοχή μας με στόχο την βελτίωση των προιόντων, την φιλική μέριμνα για το περιβάλλον και τελικά στην αναβάθμιση ποιότητας των παραγόμενων προιόντων. 
ΣΥΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά κυρίως λόγω της απουσίας οράματος ο προϋπολογισμός του Δήμου Τριφυλίας που αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη Τετάρτη μετά από αναβολή του οικείου Δ.Σ.. Μάλιστα το συνολικό ποσό  για το 2018 αγγίζει τα 20.613.939,74 ευρώ καθώς τα ποσοτικά δεδομένα μειώθηκαν σε σχέση με το 2017 κατά 1.579.000 ευρώ.
Ο προβληματισμός στο επιτελείο της Δημοτικής αρχής είναι διάχυτος λόγω των πόρων που εγκρίνει η Κυβέρνηση έχοντας ως αποτέλεσμα οι πόροι να κουτσουρεύονται κι έτσι η  έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τριφυλίας, θα είναι μειωμένο. Η εισήγηση για τον προυπολογισμό εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς υπάρχει μείωση των πόρων της ΣΑΤΑ, παρακράτηση ποσών λόγω των προστίμων από τα σκουπίδια, μικρότερο καλάθι για τους Αυτοτελείς πόρους για το μέλλον. 
ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ COPY PASTE ΤΑ ΤΡΩΤΑ...
Η μείωση ωστόσο στο νέο προϋπολογισμός του Δήμου κατά 1,57 εκ. ευρώ αποτελεί τροχοπέδη για την υποστήριξη μεγάλων έργων υποδομών καθώς σε συνάρτηση με την απουσία στρατηγικής θεώρησης των οικονομικών δεδομένων ο Δήμος δείχνει να συρρικνώνεται και σε οικονομικό επίπεδο. Το προσχέδιο με τις δαπάνες και τα ποσά ανά κωδικό που παρουσιάστηκε από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κα. Κωνσταντέλου, δεν αφήνει περιθώρια ελιγμών, ενώ θυμίζουμε ότι στην ψήφιση του τεχνικού προγράμματος που ήταν μειωμένος κατά 205 περίπου το οικονομικό επιτελείο του Δήμου είχε αρκετές ατέλειες και λάθη που αποτυπώθηκαν σε συνεδρίαση καθώς η πρώην αντιδήμαρχος οικονομικών κα Πανουσιοπούλου στην ουσία....διόρθωσε τα συνολικά ποσά που ήταν λάθος στο τελικό σχέδιο.
Με νέο κανονισμό θα λειτ
ουργεί πλέον η δημοφιλής Κυριακάτικη αγορά του Κοπανακίου στην Τριφυλία, μετά την επικαιροποίηση και έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής.
Παράλληλα, καθορίσθηκαν και τα τέλη. Το ετήσιο χρηματικό ποσό του τέλους της αγοράς καθορίζεται σε 300 € για την κάθε θέση. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αναπροσαρμόζει τα τέλη λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Επίσης, όπως σημειώνεται μόνο για φέτος, λόγω της αλλαγής του κανονισμού, η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στην Κυριακάτικη Αγορά Κοπανακίου για τα έτη 2017 και 2018, θα γίνει από 11 Δεκεμβρίου 2017 έως 20 Δεκεμβρίου 2017. Η ημερομηνία διεξαγωγής των κληρώσεων ορίσθηκε η 22η Δεκεμβρίου 2017.
Πληροφορίες για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την διεξαγωγή της κλήρωσης παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Τριφυλίας, στο τηλέφωνο  2765360213 και 2761360727 κ. Αρβανίτη Δήμητρα.Νέος κανονισμός
Η Κυριακάτικη αγορά του Κοπανακίου αποτελεί από τα τέλη του 19ου αιώνα, μια εμπορική εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας, μέσω της οποίας βρίσκει διέξοδο στην αγορά σημαντικό μέρος των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλης της Πελοποννήσου.
Εκτός αυτού η αγορά του Κοπανακίου αποτέλεσε και αποτελεί την καρδιά και το εμπορικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν πολυσχιδή όσο και πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ζωή και επιτρέποντας τη συνάθροιση, την επικοινωνία, την κοινωνική συναναστροφή και τη διατήρηση εθίμων και παραδόσεων.
Η αγορά λειτουργεί στο Κοπανάκι, κάθε Κυριακή και σύμφωνα με τον κανονισμό εκτείνεται:
• στις θέσεις δεξιά και αριστερά επί της οδού Σπέντζα από τη συμβολή της με την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως την συμβολή της με την οδό Σοφού,
• στις θέσεις αριστερά επί της οδού Σοφού και μία θέση δεξιά από την συμβολή της με την οδό Σπέντζα έως την συμβολή της με την οδό Καλαντζάκου,
• στις θέσεις δεξιά και αριστερά επί της οδού Καλαντζάκου από την συμβολή της με την οδό Σοφού έως την συμβολή της με την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού
• στις θέσεις δεξιά και αριστερά επί της οδού Σιδηροδρομικού Σταθμού από την συμβολή της με την οδό Καλαντζάκου έως την συμβολή της με την οδό Σπέντζα
• 3 θέσεις μπροστά από την Παιδική Χαρά και 3 θέσεις απέναντι
• 4 θέσεις άνωθεν και Δυτικά της Σιδηροδρομικής Γραμμής
Όταν η μέρα τέλεσης της Κυριακάτικης Αγοράς συμπίπτει με επίσημη αργία τότε αυτή μεταφέρεται στην προηγούμενη ημέρα.
Εξαίρεση αποτελεί το Πάσχα, όπου η Κυριακάτικη Αγορά πραγματοποιείται τη Μεγάλη Παρασκευή.
Η αγορά λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου, από 6:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. και από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, από 5:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.Αιτήσεις
Η επιλογή και τοποθέτηση των συμμετεχόντων στις θέσεις του χώρου της αγοράς θα γίνεται με κλήρωση από την Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης,
Η κατάθεση των αιτήσεων για την διάθεση του χώρου, και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα γίνεται από 1η Νοεμβρίου έως 30η Νοεμβρίου κάθε έτους (εκτός από φέτος), στο Δημοτικό Κατάστημα Κοπανακίου και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου θα διεξάγεται η κλήρωση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς Κοπανακίου και Παραχώρησης Θέσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που είναι:
1) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας παραμονής σε ισχύ για τους αλλοδαπούς.
2) Πρόσφατη βεβαίωση λειτουργίας ταμειακής μηχανής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γ.Γ. Πληροφοριακών συστημάτων ή πρόσφατο απόκομμα ταμειακής μηχανής.
3) Αντίγραφο άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών ή Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών ή Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου ή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου ή Παραγωγού του Π.Δ. 254/2005 ή Μικροπωλητή ή Διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης ή αντίγραφο άσκησης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Γ.Γ. Πληροφοριακών συστημάτων.
4) Δημοτική ενημερότητα
5) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι έχει λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας και ότι τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την απαιτούμενη έκδοση άδειας (εάν απαιτείται), ότι έχει
πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του χώρου και ότι εκπληρώνεται ο όρος στο πρόσωπο του, η δυνατότητα ασκήσεως του συγκεκριμένου επιτηδεύματος, προ της εγκαταστάσεως του στον παραχωρούμενο χώρο της Κυριακάτικης Αγοράς.
6) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει η Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Όσοι πουλούν τρόφιμα είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν Βιβλιάριο ή Πιστοποιητικό Υγείας για την πώληση τροφίμων.

Προϊόντα 
Στην Κυριακάτικη Αγορά του Κοπανακίου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργούν τα εξής τμήματα:
– Τμήμα οπωροκηπευτικών, με διακριτή αγορά και βιολογικών προϊόντων.
– Τμήμα ειδών ένδυσης, υπόδησης, εσωρούχων, εργαλείων, ειδών προικός, γκαλερίας, μπιζού, διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης κ.λπ.
– Τμήμα ψαραγοράς.
– Τμήμα φυτών.
– Τμήμα ξηρών καρπών και μελιού.
Ο μέγιστος αριθμός θέσεων καθορίζεται ως ακολούθως:
1) Για το τμήμα οπωροκηπευτικών, ξηρών καρπών και μελιού 119 θέσεις, όπου η κάθε μία καταλαμβάνει το χώρο των 3 μέτρων.
2) Για το τμήμα των ειδών ένδυσης, υπόδησης, εργαλείων, ειδών προικός, γκαλερίας, μπιζού, διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης 46 θέσεις, όπου η κάθε μία καταλαμβάνει το χώρο των 7 μέτρων.
3) Για το τμήμα της ψαραγοράς, 1 θέση όπου καταλαμβάνει το χώρο των 3 μέτρων.
4) Για το τμήμα πώλησης φυτών, 4 θέσεις όπου καταλαμβάνουν το χώρο των 7 μέτρων.
Οι πωλητές, παραγωγοί και επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα προς πώληση προϊόντα σε πάγκους οι οποίοι δεν θα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από εκείνον που τους έχει νομίμως διατεθεί. Οφείλουν να αναγράφουν τις τιμές των προϊόντων τους σε εμφανές σημείο, να διατεθούν τα κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά αγορανομικές διατάξεις, όργανα ζύγισης και να τηρούν πιστά και απαρέγκλιτα τις υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις.
Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του χώρου που κατέχει ο κάθε πωλητής, παραγωγός, επαγγελματίας.
Σε ότι αφορά την καθαριότητα του χώρου, ο πωλητής, παραγωγός, επαγγελματίας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το χώρο που κατέχει. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει, καθ΄όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της αγοράς να διατηρεί το χώρο που κατέχει καθαρό αλλά κυρίως μετά το τέλος αυτού να τον εγκαταλείπει, έχοντας πρώτα συγκεντρώσει τα απορρίμματα και αφού τα τοποθετήσει στους υφιστάμενους κάδους του Δήμου Τριφυλίας, είτε σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων, δεμένους στο πάνω μέρος, είτε μέσα σε τελάρα, ώστε να αποφεύγεται η τυχόν διαρροή του περιεχομένου τους και η δυσοσμία. Την αποκομιδή των απορριμμάτων αναλαμβάνει η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τριφυλίας.
Της Βίκυς Βετουλάκη
Φώτο: George Salmas 
Περίπου 700.000 φτωχοί συμπολίτες μας παίρνουν κάθε μήνα ένα μικρό βοήθημα 100 ευρώ σε προπληρωμένη κάρτα = πλαστικό χρήμα. Μα όταν πάνε στα μαγαζιά να ψωνίσουνε ή να πιούνε  καφέ , ο μαγαζάτορας αντιδρά, ‘σαλταίρνει’ και κάνει πολλές παρανομίες και αγενείς πράξεις:
--σε αγριοκοιτάει και λέει ψέμματα: δεν έχουμε pos!!! (ενώ έχει), έχει χαλάσει (ενώ δουλεύει κανονικά), δεν ξέρω να το λειτουργώ , περίμενε τον άλλον,  κλπ.
--ή λέει χωρίς φόβο: δεν δέχομαι Pos, μόνο μετρητά! , εσύ με κάρτα? πήγες και σύ με τις τράπεζες?   Το ξέρεις ότι μας κλέβουν το 80% από τα χρήματα?  (Άλλοι λένε μικρότερα νούμερα: το ξέρεις πως μας παίρνουν τα μισά λεφτά?)  
--ή εφευρίσκουν ακόμα πιο τρελά ψέματα: Το ξέρεις πως σε κλέβουν και σένα ?  (εννοούν πως οι τράπεζες κλέβουν τον καταναλωτή από τα 100 ευρώ)
--άλλοι πιο ασεβείς, λένε ‘στα ίσια’: γιατί να πληρώνω εγώ εισφορά αλληλεγγύης, και να πληρώνω εγώ εσένα τον τεμπέλη??? Να πας για δουλειά!!!
 --Και όλα αυτά τα λένε τη στιγμή που είσαι στο μαγαζί τους, έχεις παραγγείλει, και θέλεις να τους πληρώσεις, αυτομάτως στον τραπεζικό λογαριασμό τους!  Η αλήθεια είναι πως η τράπεζα κρατάει σε αυτούς ένα μηδαμινό ποσό , κάτω από 1% , λόγω της ασφάλειας που τους παρέχει από τυχόν κλοπή ή πλαστό χρήμα.


 Αλλά ο βασικός λόγος που παρανομούν και βρίζουν τον πελάτη τους, δεν είναι αυτό το 1%,  αλλά το ότι δεν μπορούν πλέον να κλέψουν οι ίδιοι τον πελάτη και το κράτος, 24%, όπως έκαναν τόσα χρόνια μη κόβοντας απόδειξη.
 Όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι:
1. Ο έλληνας κατά βάθος δεν πιστεύει πως το πλαστικό χρήμα είναι κανονικό χρήμα. Είναι ‘παραδοσιακός’ , θέλει να έχει την τσέπη του βαρειά γεμάτη με λεφτά κέρματα, και το πορτοφόλι του γεμάτο δεσμίδες χαρτονομίσματα για να κάνει επίδειξη όταν πληρώνει. (γι αυτό και δεν πληρώνει ‘αυτόματα’: οτε-δεη-νερό , αλλά προτιμάει να κάθεται στην ουρά με τις ώρες)
2.  Ο Έλληνας δεν έχει καταλάβει γενικώς την αξία του χρήματος: και φαίνεται αυτό, που σπαταλά το πεντάευρο και το δεκάευρο σαν να είναι πενηντάρικο και κατοστάρικο,-επειδή μοιάζουν στο χρώμα-, ενώ είναι 30 φορές πιο ισχυρό!
3. Ο Έλληνας ζηλεύει τον οποιοδήποτε, και ιδίως τους πιο πλούσιους απ’ αυτόν. Και επειδή οι πλούσιοι είχαν μέχρι τώρα πλαστικό χρήμα, τώρα που βλέπει και τους πάμφτωχους  με κάρτα, τρελαίνεται και τους ζηλεύει διπλά.
4.  Ο νεόπλουτος Έλληνας θέλει μόνο 2: δουλειά και λεφτά, πιο πολλή δουλειά και πιο πολλά λεφτά!!! Δεν έχει καταλάβει πως σήμερα τις δουλειές τις κάνουν τα μηχανήματα , και πως για να βρει θέση εργασίας ο μισός πληθυσμός που είναι άνεργοι, πρέπει να μειωθεί η εργασία των υπολοίπων στο μισό!!!
                                                                    antoniosantonopouloskyparissia.blogspot.gr
Σχόλια: 1. Η πληρωμή με pos  έως 20 ευρώ, είναι πιο εύκολη από κάθε τρόπο. Απλώς περνάς την κάρτα πάνω από τη μηχάνημα. Ούτε απόδειξη χρειάζεται, αν υπάρχει καλή πίστη. (δηλ. η φοροδιαφυγή μπορεί να συνεχιστεί και με pos !!)

2.–Η σημερινή Κυβέρνηση πήγε τη χώρα 50 χρόνια εμπρός.  Προστάτευσε όλες τις μειονότητες: τους ομοφυλόφιλους (που κακώς τους λένε: ‘πούστηδες’), τους φτωχούς και άνεργους (που ασεβώς λένε ‘τεμπέληδες’), τους ασθενείς χρήστες καννάβεως ( τους ‘χασικλήδες’) . Ας προχωρήσει και στο επόμενο, να κάνει το χωρισμό εκκλησίας-κράτους, ώστε όλους εμάς που πιστεύουμε στον θεό με τον δικό μας τρόπο, να μη μας λένε όλοι αυτοί οι υποκριτές, άθεους…

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: το Σάββατο στις 8 μ.μ. το διπλό πάρτυ του φθινοπώρου στην Arena από τις τάξεις του Α και Β ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας με τον dj Jim B.
Αναβολή των αριθ.19 & 20/10-11-2017 Συνεδριάσεων του Δ.Σ Τριφυλίας (Άρθρο 2 παρ.10 της 254/2011 ΑΔΣ (Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου)
Σας γνωρίζουμε ότι για λόγους ανωτέρας βίας (Άρθρο 2 παρ.10 της 254/2011 ΑΔΣ Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου) οι προγραμματισμένες Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας για την 10-11-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 και 20.30 για τις οποίες έχετε ενημερωθεί με τα αριθ.23487/06-11-2017 και 23489/06-11-2017 έγγραφά μας, αναβάλλονται για την 15-11-2017 ημέρα Τετάρτη και κατά τις ίδιες ώρες.
Ο Λόγος αναβολής είναι αναγκαίος προκειμένου να υπάρξει πλήρη ενημέρωση των Δημοτικών
Συμβούλων τόσο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τα εκτός της ημερήσιας διάταξης
που πρόκειται να τεθούν. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αριθ.23487/06-11-2017 και 23489/06-11-2017 έγγραφά μας (Προσκλήσεις)
Εντολή για άμεση καταγραφή των μεγάλων καταστροφών στην Κορινθία, τη Μεσσηνία και την Αργολίδα από τη χαλαζόπτωση έδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου... Εντολή για άμεση αποτίμηση των ζημιών από τη σημερινή χαλαζόπτωση που έπληξε καλλιέργειες στην Κορινθία, τη Μεσσηνία και την Αργολίδα έδωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης. Σε συνεργασία με τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών αυτών Ενοτήτων συνεργεία των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προέβησαν και θα προβούν σε άμεσες αυτοψίες, ώστε να εκτιμηθεί το επίπεδο των ζημιών στις περιοχές του Ξερόκαμπου Κλένιας, της Φανερωμένης και των Αθικίων στην Κορινθία, των Καρυών, της Αυλώνας, των Φιλιατρών, του τέως Δήμου Ιθώμης, της Ανδρούσας, των χωριών γύρω από τη Μεσσήνη, την Τραγάνα και την Ελαία στη Μεσσηνία, και στην ευρύτερη περιοχή του Άργους στην Αργολίδα. Ήδη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. Θεοφάνη Κουρεμπέ, ώστε άμεσα οι επόπτες του ΕΛΓΑ να καταγράψουν τις ζημιές και να οριοθετηθούν οι περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές.
Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Τριφυλίας για το 2018 όπως αποφάσισε χθες η Οικονομική Επιτροπή του δήμου, διατηρώντας έτσι την ανισοκατανομή που υπάρχει μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων. Οι μόνες αλλαγές που έγιναν αφορούν τη διερεύνηση των ορίων για τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με ποσοστά αναπηρίας. Πιο συγκεκριμένα η πρόταση της αντιδημάρχου Γιάννας Κωνσταντέλου που έγινε κατά πλειοψηφία δεκτή προτείνει για τους πολύτεκνους απαλλαγή κατά το 100%, της κύριας κατοικίας, από τέλη καθαριότητας, φωτισμού, δημοτικού φόρου και Τ.Α.Π. με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 25.000 ευρώ και απαλλαγή κατά το 50%, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα από 25- 40.000 ευρώ. Για τρίτεκνους, απαλλαγή κατά το 50%, της κύριας κατοικίας, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ και κατά το 30%, για εισόδημα από 20-30.000 ευρώ. Για μονογονεϊκές οικογένειες, απαλλαγή κατά το 50%, της κύριας κατοικίας, για εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, απαλλαγή κατά το 50%, της κύριας κατοικίας, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για άτομα με αναπηρία άνω του 80%, πλήρη απαλλαγή της κύριας κατοικίας, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ.
Πηγή eleftheriaonline.
Η 7η Νοεμβρίου θα μείνει στην ιστορία της Τέχνης ως η ημέρα αποκάλυψης ενός ακόμη αριστουργήματος της ανθρώπινης δεξιοτεχνίας. Μόνο που η αποκάλυψη αυτή αφορά ένα αντικείμενο που τα ανθρώπινα χέρια έπλασαν πριν από 3.500 χρόνια σε κάποιο εργαστήριο της μινωικής Κρήτης. Το αντικείμενο αυτό δεν έχει όμοιο του, διότι αν κανείς το παρατηρήσει φευγαλέα, θα μπορούσε να σκεφτεί πως πρόκειται για ένα ανάγλυφο της εποχής της Αναγέννησης. ​Η πλαστικότητα, η αίσθηση των τριών διαστάσεων, η απίστευτη μικρολεπτομέρεια, το πάθος για τελειότητα ως προς την απεικόνιση της μακράς κόμης του πολεμιστή, όλα αυτά θα θύμιζαν στον αρχαιολόγο που το επεξεργάστηκε τα αριστουργήματα της ιταλικής Αναγέννησης. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό εύρημα, σε έναν τάφο της αρχαίας Πύλου που το άπειρο μάτι ενός κοινού ανθρώπου, θα το εκλάμβανε ως άλλη μια πετρούλα γύρω από την αρχαιολογική ανασκαφή.
Οι έμπειροι αρχαιολόγοι ωστόσο, αν και τους διέφυγε στην αρχή η σπουδαιότητα του ευρήματος, μετά από 2 χρόνια αφού καθάρισαν την πετρούλα, ανακάλυψαν ένα ανάγλυφο πάνω σε αχάτι, χρώματος καστανού. Και τότε, ήλθε η έκπληξη: Τίποτε παρόμοιο δεν είχε ως τότε ανακαλυφθεί και που να είχε σχέση με την καλλιτεχνική παραγωγή της Μινωικής Κρήτης. Η πλαστικότητα, η αίσθηση των τριών διαστάσεων, η απίστευτη μικρολεπτομέρεια, το πάθος για τελειότητα ως προς την απεικόνιση της μακράς κόμης του πολεμιστή, όλα αυτά θα θύμιζαν στον αρχαιολόγο που το επεξεργάστηκε τα αριστουργήματα της ιταλικής Αναγέννησης. Υπήρχε όμως μια διαφορά. Ήταν κατασκευασμένα 3.000 χρόνια πριν από ανθρώπους που έζησαν σε έναν πολιτισμό αλλά και που ήταν σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, που δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες μορφές καλλιτεχνημάτων.
Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου και ώρα 19:00΄, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση για λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο «Πράσινο Ταμείο» του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας».
2. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο «Πράσινο Ταμείο» του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών».
3. Τροποποίηση Προυπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017(Έγκρ. της αριθ.262/2017 ΑΟΕ).
4. Έγκριση δαπάνης εξόφλησης προστίμων που επιβλήθηκαν με τις αριθ.76-78-80-81-84/2017 αποφάσεις Λιμενάρχη Πύλου (έγκρ.αριθ.259/2017 ΑΟΕ).
5. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας «Θραυστών υλικών Λατομείου» ΔΕ Κυπαρισσίας 2017.
6. Χορήγηση Ανανέωση Αδειών Πωλητών Λαικών Αγορών.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧ,ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ».
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΤΡΙΠΥΛΗΣ’.
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΕΤΟΥ».
10.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ».
11.Έγκριση 2ουΑΠΕ(Τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση γηπέδου μπάσκετ Λυκείου Φιλιατρών».
12.Επί αιτήσεως κ. Αργύρη Φωτεινής Περί αναγνωρίσεως οδού προ 1923.
Επίσης την ίδια ημέρα στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση και λήψη απόφασης, στο πιο κάτω μοναδικό θέμα:
1. Ψήφιση Προυπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (ΟΠΔ) 2018.
Συνελήφθη, σήμερα (6.11.2017) το πρωί, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, 39χρονος ημεδαπός, γιατί κατείχε επτά (7) δισκία που εμπίπτουν στη νομοθεσία για τα ναρκωτικά και τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης εξιχνιάστηκε, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Κυπαρισσίας, μία (1) περίπτωση κλοπής σε κατάστημα αλλοδαπού, που είχε γίνει την 17.7.2013, στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός (1) 32χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Αλβανίας, για κλοπή.
ΕΒΡΕΞΕ..γκολ στην μεγάλη αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του Πρωταθλήματος της Α τοπικής κατηγορίας καθώς ο Α.Ο.Κ. υπερίσχυσε με 4-0 αποτελειώνοντας τον Τέλλο Άγρα, σε ένα παιχνίδι που γέμισε με θέαμα αλλά στο τέλος....οι φιλοξενούμενοι να φεύγουν με βαριά καρδια!
Όλα τα τέρματα σημειώθηκαν στο β' ημίχρονο μετά από 2 δοκάρια που σημείωσε ο Χατζηαράπης στο 21ο και 39ο λεπτό, αλλά κι ένα δυνατό πλασέ του Θεοχαρόπουλου στο 43ο λεπτό καθώς κι ένα δοκάρι με τον Γεωργιόπουλο στο πρώτο 10λεπτό.
Στην επανάληψη ο Κοσμάς στην μικρή περιοχή έκανε ένα δυνατό σουτ, η μπάλα γλίστρησε στα χέρια του Ντουγέρογλου και στην επαναφορά της στρογγυλής...θεάς βρέθηκε στα πόδια του Χατζηαράπη που έστειλε ξανά την μπάλα αυτή τη φορά στα δίχτυα στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης κάνοντας το 1-0.
Μια κίτρινη κάρτα πήρε ο Κωσταντόπουλος από την διαιτητή κ. Ζαρακοβίτη στο 70ο λεπτό, ενώ στο παιχνίδι μετά από αλλαγή μπήκε ο Μπακόπουλος. Αργότερα μετά από σέντρα ο Τσιμόπουλος έκανε το πλασέ στον Ντιόπ ο οποίος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στην εστία του Άγρα κάνοντας στο 72ο λεπτό το εκπληκτικό 2-0.
Δύο λεπτά αργότερα δόθηκε κίτρινη στον Τζανετέα του Άγρα για απανωτά φάουλ, ενώ ο Κοσμάς μετά από κεφαλιά στο 79ο λεπτό από κοντινή απόσταση σημείωσε το 3-0, το οποίο δεν ήταν τελικό. Κι όλα αυτά καθώς στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης ο Βατσής μετά από εκτέλεση φάουλ σκόραρε επισφραγίζοντας το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα με 4-0.
Διαιτητές στο παιχνίδι ήταν οι Ζαρακοβίτης με βοηθούς την Τσούκαλη και τον Νιάρχο.
Α.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: Λαμπρόπουλος, Ανδρουτσής, Ζαφείρης, Μητρόφ, Ντιόπ, Βατσής, Χατζηαράπης, Τσιμόπουλος, Κοσμάς, Κωσταντόπουλος, Θεοαχαρόπουλος (68' Μπακόπουλος).
ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ: Ντουγέρογλου, Πότσης, Ερέκη, Ανδρώνης, Γεωργόπουλος (82' Κοντογόνης), Τζανετέας, Μπούμπα,, Αναστασόπουλος, Ιριγκογιέν, Γεωργιόπουλος, Ανδρώνης Λ. kyparissianews.com team 
Ένα αυτοκίνητο μάρκας SEAT LEON αναζητούν οι αστυνομικοί στη Μεσσηνία και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να το εντοπίσουν, καθώς οι τρεις επιβάτες του που εμπλέκονται σε διάρρηξη σπιτιού στο Νεοχώρι Οιχαλίας έβγαλαν όπλο κατά του ιδιοκτήτη που τους καταδίωξε. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι ένοικοι του σπιτιού απουσίαζαν. Δύο από τους δράστες παραβίασαν την κεντρική είσοδο, ενώ ο τρίτος περνούσε μαρσάροντας με το αυτοκίνητο απ’ έξω για να καλύπτει τον θόρυβο. Ένας γείτονας βγήκε για να δει σε ποιον ανήκε το αυτοκίνητο, είδε τι συνέβαινε και ειδοποίησε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού η οποία έφτασε εκείνη τη στιγμή. \Η γυναίκα προσπάθησε να κλειδώσει την πόρτα για να εγκλωβίσει μέσα στο σπίτι τους δύο κουκουλοφόρους εισβολείς, όμως εκείνοι πρόλαβαν να ανοίξουν και να κατευθυνθούν τρέχοντας προς το όχημα όπου τους περίμενε ο συνεργός τους. Όμως, ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας τους καταδίωξε και τότε ο οδηγός του αυτοκινήτου έβγαλε το όπλο και το έστρεψε κατά πάνω του αναγκάζοντάς τον να σταματήσει. Εκείνοι τη στιγμή μπήκαν στο αυτοκίνητο οι συνεργοί του, που του πήραν το πιστόλι για να μην πυροβολήσει και έσπευσαν να εξαφανιστούν. protothema
Στις 8 Νοεμβρίου «Υψώνουμε Ασπίδα Προστασίας» στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στην Κυπαρισσία. Πρόγραμμα Εκδήλωσης : 18.00 – 19.30 ΔΩΡΕΑΝ Μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης Θα ακολουθήσει ενημέρωση του κοινού με ομιλητές : Προσφώνηση Προέδρου Συλλόγου Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας κ. Αθανασίας Καρούνου. «Διαβήτης και καρδιά» Ομιλητής : Εμ. Μάκαρης – Ειδικός Καρδιολόγος Α’ Καρδιολογικής Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Μεσσηνίας «Σακχαρώδης Διαβήτης : μια σύγχρονη μάστιγα»
Ομιλητής : Παναγιώτης Γ. Χαλβατσιώτης – Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ε.Κ.Π.Α. «Ο διαβητικός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο» Ομιλητής : Παναγιώτης Γιαννόπουλος – Χειρουργός, επιμελητής Χειρουργικής Κλινικής Γεν. Νοσοκομείου Μεσσηνίας Υπό την Αιγίδα : του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, πρόληψης & θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Ο Σαράντος Κουκούμης επικεφαλής ομάδας της παράταξής του από την Κυπαρισσία, επισκέφθηκαν το Κυριακάτικο παζάρι του Κοπανακίου και μας έκανε τις παρακάτω δηλώσεις για το συλλαλητήριο της 9ης Νοεμβρίου:
Δυναμώνουμε την πάλη με συλλαλητήρια στις 9 Νοέμβρη! Στο Σύνταγμα, στις 6.30 μ.μ., το συλλαλητήριο της Αθήνας, στην Καλαμάτα στις 7.00 το απόγευμα στην πλατεία 25ης Μαρτίου. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Απέναντι στα νέα μέτρα – «φωτιά» για το λαό που φέρνει η «δίκαιη ανάπτυξη», με την τρίτη «αξιολόγηση» και τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2018, απέναντι στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, το ΠΑΜΕ καλεί τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, της νεολαίας, των συνταξιούχων, των λαϊκών στρωμάτων να αντιτάξουν τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και του λαού, να συμβάλλουν στην άνοδο των αγώνων για την αντεπίθεση. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 9 Νοέμβρη θα γίνει στις 6.30 μ.μ., στο Σύνταγμα.
Η γενική γραμματεία διαπίστωσε παράνομες και παραπλανητικές πρακτικές.
Υπάρχουν προφίλ που εμφανίζονται ως προμηθευτές και καλούν τους καταναλωτές να καταβάλλουν χρηματικά ποσά για την αγορά αγαθών. Όμως, είτε δεν τους τα παραδίδουν, είτε τα παραδίδουν αλλά είναι άλλα από αυτά που παραγγέλθηκαν. Τις περισσότερες φορές είναι προϊόντα μαϊμού και δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι κοινή συνισταμένη των εν λόγω καταγγελιών είναι :
– Η απουσία δήλωσης ταχυδρομικής διεύθυνσης του εμφανιζόμενου ως προμηθευτή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ή, σε κάποιες περιπτώσεις, η δήλωση ψευδούς διεύθυνσης στην Ελλάδα.
– Η αδυναμία επικοινωνίας του καταναλωτή με τις προβαλλόμενες γραμμές επικοινωνίας (συνήθως σε κινητά τηλέφωνα της χώρας) ή η προβολή τηλεφωνικών γραμμών που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς της χώρας.
– Η αποστολή των αγαθών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, στα συνοδευτικά δελτία των οποίων δεν αναφέρεται η διεύθυνση επικοινωνίας του αποστολέα ή αναφέρεται ψευδής διεύθυνση.
– Το «μπλοκάρισμα», αφού ολοκληρωθεί η συναλλαγή και παραληφθούν τα προϊόντα, του χρήστη-καταναλωτή από τον αποστολέα των αγαθών.
Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις συναλλαγές τους από τα social media.

Πως να καταλάβετε ότι είναι αξιόπιστος ο προμηθευτής
Συστήνεται στους καταναλωτές να μην προχωρούν σε συναλλαγή, εφόσον δεν ενημερώνονται για τα παρακάτω:
– Την ταυτότητα του προμηθευτή (πλήρης εταιρική επωνυμία, έδρα προμηθευτή, τηλέφωνα επικοινωνίας, email, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμό ΓΕΜΗ επιχείρησης).
– Τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και την συνολική τιμή του, (συμπεριλαμβανομένων φόρων, επιβαρύνσεων, εξόδων αποστολής, τυχόν έξοδα σε περίπτωση επιστροφής κλπ.)
– Τον τρόπο πληρωμής και αποστολής και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος.
– Το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών, καθώς και την πολιτική επιστροφής της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού.
– Τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφορών.
Όλες οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να είναι επικαιροποιημένες και να δίνονται στον καταναλωτή με τρόπο απλό και κατανοητό.
Για καταγγελίες, οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 1520 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09.00 έως 15.00.
Επίσης, μπορούν να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους στο www.1520.gov.gr, 24 ώρες/24ωρο.
Η Ελλάδα στην ιστορική της πορεία, από την αρχαιότατη εποχή μέχρι σήμερα, πολλές φορές αντιμετώπισε επικίνδυνους κατακτητές που θέλησαν να υποδουλώσουν το λαό της. Όμως πάντα ο ελληνικός λαός στις κρίσιμες αυτές ώρες, που έρχονταν απειλητικές να σβήσουν το φως του πολιτισμού του, που φώτιζε το δρόμο της ανθρωπότητας, στεκόταν πιστός στο ιστορικό του χρέος.
Με ένα «Μολών λαβέ» και ένα «ΟΧΙ», με το λόγο και τη λόγχη, πολεμούσε για τα ιερά ιδανικά του ανθρώπου, για το δίκαιο και την ελευθερία.
Ο Μαραθώνας, οι Θερμοπύλες, οι Πλαταιές, το 1821, η Πίνδος, το Αργυρόκαστρο, οι ηρωικοί αγώνες του λαού μας στα χρόνια της κατοχής, όλα αυτά αποτελούν φωτεινά ορόσημα που σημαδεύουν την ανοδική πορεία όχι μόνο του λαού μας, αλλά ολόκληρης της ανθρωπότητας και δείχνουν στο σαστισμένο κόσμο οράματα χαράς και νέας ζωής.
Σε ανάμνηση της μεγάλης εθνικής ημέρας, της 28ης Οκτωβρίου 1940, οπότε με την έναρξη του ελληνικού αγώνα εναντίον των επιδρομέων Ιταλών η πατρίδα μας έγραψε καινούριες σελίδες δόξας, ηρωισμού και αυτοθυσίας στη μεγάλη της Ιστορία και φώτισε με το υπέροχο παράδειγμά της όλους τους λαούς της γης, διδάσκοντας το πνεύμα της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης, δίνουμε το ιστορικό χρονικό της δοξασμένης αυτής επετείου.
Ώρα 3.30 π.μ. Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1940. Αυτή την ώρα ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι ξύπνησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά και του έδωσε ένα ιταμό και δόλιο τελεσίγραφο. Ζητούσε εξ ονόματος του Μουσολίνι να καταλάβουν την Ελλάδα ιταλικά στρατεύματα και να τους επιτραπεί το πέρασμα από την Αλβανία στην Ήπειρο. Το τελεσίγραφο όριζε δύο ώρες προθεσμία για να απαντήσει, με την απειλή ότι διαφορετικά τα ιταλικά στρατεύματα θα εισέβαλαν με τη βία στο ελληνικό έδαφος. Ο πρεσβευτής παρακάλεσε τον Έλληνα πρωθυπουργό να δώσει διαταγή στα στρατεύματα, που φυλούσαν τα σύνορα προς την Αλβανία, να μην προβάλλουν αντίσταση κατά των Ιταλών.
Ο πρωθυπουργός όμως αδίστακτα και υπερήφανα απάντησε: «ΟΧΙ, δεν δίνω τέτοια διαταγή… Η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Ελλάδας. Λοιπόν θα πολεμήσουμε».
Ώρα 4.00 π.μ. Από τη στιγμή αυτή η Ελλάδα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με την Ιταλία. Συγκλήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο έκτακτα και δόθηκαν εντολές για δράση στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
Ώρα 5 π.μ. Σε έκτακτο φύλλο της επίσημης «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» δημοσιεύθηκε το διάταγμα της γενικής επιστράτευσης της χώρας, που έφερε την υπογραφή του βασιλιά Γεωργίου Β΄ και του Υπουργικού Συμβουλίου.
Ώρα 7 π.μ. Για πρώτη φορά οι σειρήνες ηχούσαν στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις της χώρας, καθώς και οι καμπάνες των εκκλησιών σε πόλεις και χωριά για να αναγγείλουν το ιστορικό γεγονός στον ελληνικό λαό, που ενθουσιάζεται, καθώς η πατρίδα τον καλεί να ασκήσει το υπέρτατο χρέος του για την ελευθερία και τη σωτηρία της. Έκτακτες εκδόσεις των εφημερίδων κυκλοφορούν στην Αθήνα, που περιγράφουν τα γεγονότα και δημοσιεύουν τα διατάγματα της επιστράτευσης. Ο κόσμος πλημμυρίζει τους δρόμους, σχηματίζει αυθόρμητες διαδηλώσεις με σημαίες και εικόνες, ξεχύνεται στις πλατείες και ζητωκραυγάζει με ενθουσιασμό και αισθήματα πατριωτικής υπερηφάνειας για τον πόλεμο.
Όσοι επιστρατεύονται, με κάθε μεταφορικό μέσο τρέχουν στους στρατώνες να παρουσιαστούν και από το ένα ως το άλλο άκρο της Ελλάδας αντηχεί μια ιαχή «Ζήτω η Ελλάδα. Νίκη, λευτεριά και η Παναγιά μαζί μας!»
Ώρα 8 π.μ. Με τους ήχους του εθνικού ύμνου ο Ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας μεταδίδει το ιστορικό της κήρυξης του Ελληνοϊταλικού πολέμου και τα δύο ιστορικά διαγγέλματα του βασιλιά και του πρωθυπουργού «…Ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως σᾶς ἀνήγγειλε πρό ὀλίγου ὑπό ποίους ὅρους ἀναγκάσθημεν νά ἐξέλθωμεν εἰς πόλεμον κατά τῆς Ἰταλίας, ἐπιβουλευθείσης τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος. Κατά τήν μεγάλην αὐτήν στιγμήν εἶμαι βέβαιος ὅτι κάθε Ἕλλην καί κάθε Ἑλληνίς θά ἐκτελέσουν τό καθῆκον τούς μέχρι τέλους καί θά φανοῦν ἀντάξιοι τῆς ἐνδόξου ἡμῶν ἱστορίας. Μέ τήν πίστιν εἰς τόν Θεόν καί εἰς τά πεπρωμένα τῆς Φυλῆς τό Ἔθνος σύσσωμον καί πειθαρχοῦν ὡς ἕνας ἄνθρωπος, θά ἀγωνισθῆ ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν μέχρι τῆς τελικῆς νίκης».
Ώρα 8-9 πμ. Ο λαός της πρωτεύουσας και ολόκληρης της Ελλάδας βρίσκεται σε συναγερμό. Με όλον τον κίνδυνο που αναγγέλλουν οι σειρήνες επισημαίνοντας την εμφάνιση στον ελληνικό ορίζοντα ιταλικών αεροπλάνων ο πληθυσμός βρίσκεται στους δρόμους διαδηλώνοντας τη θέλησή του να αγωνισθεί και να νικήσει τους ύπουλους εχθρούς. Τα σχολεία, τα εργοστάσια, τα καταστήματα κλείνουν και όλοι συγκεντρώνονται στις γειτονιές, ύστερα ξεχύνονται προς το κέντρο με τραγούδια και ζητωκραυγές.
Ο Ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει το διάγγελμα του Έλληνα πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, ανάμεσα σε ενθουσιαστικά εμβατήρια. «Πρός τόν ἑλληνικόν λαόν. Ἡ στιγμή ἐπέστη πού θά ἀγωνισθῶμεν διά τήν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τήν ἀκεραιότητα καί τήν τιμήν της. Μολονότι ἐτηρήσαμεν τήν πλέον αὐστηράν οὐδετερότητα καί ἴσην πρός ὅλους, ἡ Ἰταλία, μή ἀναγνωρίζουσα εἰς ἡμᾶς τό δικαίωμα νά ζῶμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, μοῦ ἐζήτησε σήμερον, τήν 3ην π.μ. τήν παράδοσιν τμημάτων τοῦ ἐθνικοῦ ἐδάφους κατά τήν ἰδίαν αὐτῆς βούλησιν καί ὅτι πρός τήν κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της θά ἄρχιζε τήν 6ην π.μ. Ἀπήντησα πρός τόν Ἰταλόν πρεσβευτήν ὅτι θεωρῶ καί τό αἴτημα αὐτό καθ’ ἑαυτό καί τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατά τῆς Ἑλλάδος».